รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุป
ข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประเทศไทย

เดือน เมษายน-มิถุนายน 2542
1.gif2.gif
3.gif4.gif
 

June.gif ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2542
สัญญาณแห่งความแตกตื่นบางประการ

ttmp4.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2542
ttmp5.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนมิถุนายน 2542

may.gif ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2542
กรณีวัดธรรมกาย : ความหนาวเหน็บบนยอดภูเขาน้ำแข็ง

ttmp3.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤษภาคม 2542

april.gif ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2542
หยาดน้ำแห่งความหวังอันเปราะบาง

ttmp2.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน 2542

helpold.jpg ไตรมาสที่ 1
ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2542
"ฤาจะสิ้นยุคโลกาภิวัตน์"
ttmp1.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2542

  

โฮมเพจที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารทิศทางในเมืองไทย

   หน่วยงานรัฐบาล
http://www.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์
http://www.tna.mcot.or.th
สำนักข่าวไทย
   โทรทัศน์ http://www.tv3.co.th      http://www.tv5.co.th     http://www.tv7.com    http://www.mcot.or.th    http://www.tv11.iirt.net    http://www.itv.co.th   
   หนังสือพิมพ์ http://www.thairath.co.th  http://www.dailynews.co.th  http://www.thannews.th.com  http://www.bangkokpost.com  http://www.nationmultimedia.com

 

You are visitor number    since June 29 1999 14:15.

THIS HOMEPAGE BEST VIEW WITH INTERNET EXPLORER 4.0 OR NEWER

RESOLUTION 800 x 600


POWERED by
http://www.cybered.co.th
SIAM CYBERED CO., LTD.
info@cybered.co.th

 


รายงานย่อ วิกฤติใหญ่ทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประชากรและสิ่งแวดล้อม การผลิตและการค้า ความเคลื่อนไหวด้านอาหารและพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุข ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ภาคผนวก ท่วงทำนองการดำเนินชีวิต