รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุป
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของประเทศไทย

     เดือน ตุลาคม 2542


 

July-Sep.gif ไตรมาสที่ 3
ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2542
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : สู่สังคมความรู้และยั่งยืน

ttmp9.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนตุลาคม 2542
ttmp11.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2542

Sep.gif ฉบับที่ 7 เดือนกันยายน 2542
ควรระวังภาวะแทรกซ้อน

ttmp8.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนกันยายน 2542

Aug.gif ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2542
ภาวะทรงตัวที่อ่อนแอ

ttmp7.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนสิงหาคม 2542

July.gif ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2542
สัญญาณแห่งความแตกตื่นบางประการ

ttmp6.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฎาคม 2542

April-June.gif ไตรมาสที่ 2
ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2542
การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ : ถึงคราวต้องผ่าทางตัน

ttmp4.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2542

June.gif ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2542
สัญญาณแห่งความแตกตื่นบางประการ

ttmp5.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนมิถุนายน 2542

may.gif ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2542
กรณีวัดธรรมกาย : ความหนาวเหน็บบนยอดภูเขาน้ำแข็ง

ttmp3.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤษภาคม 2542

april.gif ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2542
หยาดน้ำแห่งความหวังอันเปราะบาง

ttmp2.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน 2542

helpold.jpg ไตรมาสที่ 1
ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2542
"ฤาจะสิ้นยุคโลกาภิวัตน์"
ttmp1.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2542

  

โฮมเพจที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารทิศทางในเมืองไทย

   หน่วยงานรัฐบาล
http://www.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์
http://www.tna.mcot.or.th
สำนักข่าวไทย
   โทรทัศน์ http://www.tv3.co.th      http://www.tv5.co.th     http://www.tv7.com    http://www.mcot.or.th    http://www.tv11.iirt.net    http://www.itv.co.th   
   หนังสือพิมพ์ http://www.thairath.co.th  http://www.dailynews.co.th  http://www.thannews.th.com  http://www.bangkokpost.com  http://www.nationmultimedia.com

 

You are visitor number    since June 29 1999 14:15.

THIS HOMEPAGE BEST VIEW WITH INTERNET EXPLORER 4.0 OR NEWER

RESOLUTION 800 x 600


POWERED by
http://www.cybered.co.th
SIAM CYBERED CO., LTD.
info@cybered.co.th

 


รายงานเหตุการณ์และแนวโน้มของประเทศไทย การเมืองการปกครอง ประชากรและสิ่งแวดล้อม การผลิตและการค้า อาหารและพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา การเมืองการปกครอง ภาคผนวก ท่วงทำนองการดำเนินชีวิต อาหารและพลังงาน